Home

                      

Welkom op mijn website

Op deze site worden mijn dubbele boekenleggers aangeboden, deze zou ik graag willen ruilen voor andere exemplaren. Ziet u een boekenlegger die u graag wilt ruilen? Neem dan contact met mij op.

Een bladwijzer of boekenlegger is een hulpmiddel om bij te houden waar iemand is gebleven tijdens het lezen van een boek. Wanneer het boek tijdelijk wordt weggelegd, wordt de bladwijzer tussen de bladzijden gelegd, zodat het later weer opengeslagen kan worden op de plek waar men was gebleven, en verder kan lezen.
De meeste boekenleggers zijn van rechthoekig dun karton en papier en soms van leer. Er zijn ook exemplaren van textiel, plastic, metaal en zelfs van hout. Het formaat kan sterk verschillen. Bladwijzers kunnen ook bij gebonden boeken bestaan uit een lint dat aan de rug van het boek vast zit, zodat het altijd bij de hand is. Uiteraard kan men ook snel zelf een bladwijzer maken van een stukje afgescheurd papier.

Veel plezier, Willy

Welcome!

I collect and exchange bookmarks with people all over the world. Click here if you want to see a part of the bookmarks I want to exchange. Please send me an e-mail if you see something you like, maybe we can exchange some bookmarks.

Greetings, Willy

  It’s me!                                                                                                                                                        De door onze dochter Sanne ontworpen, getekende en gedrukte boekenlegger.               The bookmark designed, drawn and printed by our daughter Sanne.

            https://handedbysanne.nl

 

Japanese ladies.

 

Bibliotheek Arús in Barcelona.

Dit is de eerste bibliotheek van Barcelona, geopend in 1895 na de dood van journalist en vrijmetselaar Rossend Arús, die zijn huis en verzameling schonk. Tegenwoordig is het een onderzoekscentrum dat werkt aan sociale bewegingen. De bibliotheek ziet eruit als een museum en is toegankelijk via een indrukwekkende trap. Bij de ingang staat een replica van het Vrijheidsbeeld.

Het gebouw werd constant in de gaten gehouden tijdens het Franco-regime vanwege de verbinding met de vrijmetselaarswereld. Het gerucht gaat dat de bibliotheek verschillende geheime deuren heeft die uit het gebouw leiden

 

Boekhandel Donner Rotterdam

Deze boekenlegger puzzel is uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Boekhandel Donner (1998) op de Lijnbaan in Rotterdam.

Donner

Lezende vrouwen.

 Dekker v.d Vegt Boekverkopers.

In 1856 begonnen J.G. Dekker en W.J. van de Vegt in Utrecht  een kantoorboekhandel annex firma in religieuze artikelen en boekbinderij. In 1864 begonnen zij ook een uitgeverij. In 1922 verhuisde de zaak naar Nijmegen. Sinds 2000 hebben ze een pand  aan de Marikenstraat waar ze ook prachtige boekenleggers uitgeven.

dekker-vd-vegt-1

dekker-vd-vegt-2

dekker-vd-vegt-3

 

 

 

Edward Hopper 1882-1967

Hopper creëert in zijn schilderijen een onwerkelijke, desolate sfeer. In veel van zijn schilderijen heerst een psychologische spanning. De mensen op zijn schilderijen zijn nooit gelukkig. Ook wekken de schilderijen een gevoel van “samen maar toch alleen” op. Als men het gehele oeuvre van Hopper overziet kan men concluderen dat in het overgrote deel van zijn schilderijen de isolatie van het individu centraal staat. In zijn schilderijen wordt zelden contact met een ander persoon gelegd, zelfs al zijn er meerdere personen in het beeld aanwezig. Geen van hen is in contact met een ander.De figuren in de werken van Hopper zijn vaak voor of achter een raam geplaatst wat het isolement compleet maakt, er is wel een buitenwereld, maar daar maakt de persoon geen deel van uit.

edward-hopperNew York Restaurant (1922)

edward-hopper-1Compartment C Car 293 (1932)

edward-hopper-3Office at Night (1940)

edward-hopper-2Nighthawks (1942)

edward hopperRoom in New York (1932)

edward hopperMorning sun (1952)

 

  500 jaar Jheronimus Bosch. 2016

De lakenmarkt

De Lakenmarkt in ’s Hertogenbosch.   Het huis “In den Salvatoer” waar Jheronimus Bosch woonde is het zevende huis van rechts. Ca. 1530.

b 005b 006

De tuin der lusten, deze sierde eens de Grote Zaal in het paleis van de Graven van Nassau in Brussel)

Jheronimus Bosch (ca.1450-1516) was een laatmiddeleeuwse schilder die tijdens zijn leven al grote bekendheid genoot  door zijn fameuze schilderijen waarop hij helse taferelen met gedrochten, monsters en duivels afbeeldde.

b 007b 004b 003

(De tuin der lusten)

Jheronimus Bosch, de naam waarmee hij sommige werken signeerde, heette eigenlijk Jheronimus van Aken.  Zijn voorouders, afkomstig uit Aken, vestigden zich als schilders in Nijmegen. Bosch’ grootvader, Jan van Aken, trok  naar ’s-Hertogenbosch om daar het schildersvak uit te oefenen.  Van vader op zoon zetten de Van Akens de familietraditie hier voort. Vermoedelijk werkten meerdere familieleden in één schildersatelier.

b 008( De tuin der lusten)

Als zoon van Anthonis van Aken, ontwikkelt zoon Jheronimus  in zo’n werkplaats  zijn genialiteit in het verbeelden  van de religieuze strijd tussen het goede en het kwade.

Door zijn huwelijk met de welgestelde Aleid van de Meervenne en zijn lidmaatschap van de Lieve Vrouwe Broederschap als  gezworen broeder,  verhoogde Bosch zijn maatschappelijke status en behoorde hij voortaan tot de stedelijke elite van ’s-Hertogenbosch.  Hij woonde en werkte in een groot huis aan de Bossche Markt. Jheronimus Bosch schilderde in opdracht van voorname burgers  en  van adellijke personen.

b 010( Aanbidding der Koningen)

Over het leven van Bosch is nauwelijks iets bekend: er zijn geen brieven, geen eigentijdse portretten en nauwelijks documenten waaruit iets biografisch  is op te maken.

b 009( De verloren zoon)

Op 9 augustus 1516 vindt de uitvaartdienst van Jheronimus Bosch plaats in de kapel van de gezworen broeders in de Sint Jan. Na zijn dood blijven zijn verbeeldingen tot ver in de 17e Eeuw razend populair en honderden navolgers kopiëren er lustig op los en signeren zelfs met Jheronimus Bosch.

b 013 (detail: De Hooiwagen-drieluik)                                            

b 012(detail: Heremieten-drieluik)

b 014b 016b 015

(details: De verzoeking van de Heilige Antonius)

Deze boekenleggers  van Jeroen Bosch zijn uitgegeven door boekhandel Adr. Heinen uit Den Bosch.

 

vogels 001               b 011Afbeeldingen  van kleine monsters op  Hollandse                                                                   tegeltjes .De eerste 3  zijn te vinden op het drieluik                                                                “De tuin der lusten” en de laatste op het doek                                                                “Het laatste oordeel”.

 

boek en boekenlegger              boekenleggerdetail van boekenlegger

Frans boek met boekenlegger en een Belgische boekenlegger met een detail van “De Tuin der Lusten”.

puzzle Jheronimus Bosch                              Kruisdraging

Spaanse puzzel, “de  Goochelaar”                                             Duitse bkl. “de Kruisdraging”